Марки
Полезно

Декларация за поверителност

Адресът на нашия сайт: https://www.matracite.eu

Търговските ни данни са следните:

Матраци Класик ЕООД
Варна, ул. Цани Гинчев 4
Димитър Георгиев
BG148117530

А. Въведение

Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази полица обяснява какво ще направим с личните ви данни.
Съгласието за нашата употребата на бисквитки в съответствие с условията на тази полица, когато посетите сайта ни за пръв път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, в който посещавате уебсайта ни.

Б. Заслуги
Този документ бе създаден, използвайки шаблон от SEQ Legal (seqlegal.com) И модифициран от Website Planet за нуждите на онлайн магазин за масонски регалии Freemasonstore

В. Събиране на лични данни
Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:
1. информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
2. информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
3. информация, която въвеждате, когато поръчвате от нашия уебсайт;
4. информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
5. информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес;
6. информация, която касае дебитни или кредитни карти не събираме и не минава през нашия сървър;
7. информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
8. всяка друга лична информация, която ни изпращате.
Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица

Г. Използване на личната ви информация
Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

1. администриране на нашите уебсайт и бизнес;
2. персонализиране на уебсайта ни за вас;
3. активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;
4. да ви изпращаме артикули, закупени чрез уебсайта ни;
5. доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;
6. да ви изпращаме заявления, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;
7. справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
8. предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

Д. Оповестяване на лични данни
Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.
Може да оповестим личните ви данни на всеки член от групата на нашите компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всичките ѝ дъщерни дружества), както е необходимо за целите, изложени в тази полица.
Може да оповестим личната ви информация:
1. до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
2. във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
3. за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);
4. на купувача (или вероятния купувач) за всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);
5. на всеки човек, който вярваме, че може да с яви пред съд или друг подобен орган, за оповестяване на тази лична информация, където според нашето разумно мнение подобен съд или орган може да нареди оповестяване на тази лична информация.
Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

Е. Запазване на лична информация
1. лични данни ще бъдат изтрити след 8 месеца
2. Въпреки другите разпоредби в Секция Е ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
1. до степента, в която законът изисква от нас;
2. ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;
3. за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на кредитен риск).

Ж. Защита на личната ви информация
1. Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.
2. Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.
3. Всички електронни парични трансакции, въведени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от криптираща технология.
4. Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.

И. Изменения

От време на време може да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.

Й. Вашите права

Можете да ни инструктирате да ви осигурим всяка лична информация, която сме запаметили за вас – осигуряването на подобна информация ще бъде предмет на следните:
1. Плащането на такса от 10 лв
2. Снабдяването с подходящи доказателства за вашата самоличност. За тази цел обикновено приемаме копие на паспорта ви, заверено от нотариус, плюс оригинално копие на битова сметка, показваща настоящия ви адрес).
Можем да удържим лична информация, която сте поискали, до степента, позволена от закона.
По всяко време можете да ни инструктирате да не обработваме личната ви информация за маркетингови цели.
На практика или изрично ще се съгласите предварително за това да използваме личната ви информация за маркетингови цели, или ние ще ви осигурим възможност да се откажете от това да използваме личната ви информация за маркетингови цели.

К. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хибервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

Л. Актуализиране на информация

Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.